รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
18 ชั่วโมง
อายุคอร์สเรียน
30 วัน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

CPA การสอบบัญชี 1 Sec 2

ออนไลน์

การสอบบัญชี 1 sec 2 นี้ สอนเมื่อเดือน ก.ค.64

ส่วน sec 1 สอนเมื่อเดือน มิ.ย.64

เนื้อหาเหมือนกันทุกประการ

ท่านสามารถเลือก sec ใด ก็ได้

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

3,400 บาท18 ชั่วโมง