เราเป็นสถาบันติว CPA วิชา กฎหมาย 1 2 การสอบบัญชี 1 2 อันดับ 1 ของประเทศ

มีผู้เข้าอบรมมากที่สุด สอบผ่านมากที่สุด คุณภาพสูงสุด

ผู้เข้าอบรมทั่วไป และพนักงาน Big4 ให้การยอมรับและติวกับเรามากที่สุด

ขณะนี้เราเปิดติว TA วิชา ประมวลกฎหมาย การสอบบัญชี และในอนาคตจะเปิดติว การบัญชี

ด้วยการติวในสไตล์ของ CPA จะทำให้เราก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของการติว TA ในไม่ช้า


ผู้สมัครเข้าเรียน CPA ออนไลน์ จะต้องมีเลขประจำตัวฝึกงาน 7 หลัก

ผู้สมัครเข้าเรียน TA ออนไลน์ จะต้องมีเลขประจำตัวสอบ 8 หลัก

หากไม่มี กรุณาโทร 081-420-4412 หรือแจ้งทาง facebook ก่อนสมัครครับ


เนื่องจากสถาบันมีผู้ให้ความสนใจเข้าติวเป็นจำนวนมาก

หากท่านใดที่เป็น CPA แล้ว จะติว CPA หรือเป็น TA แล้ว จะติว TA

ขอให้สมัครอบรมกับสภาวิชาชีพบัญชี จะตรงกับวัตถุประสงค์ของท่านมากกว่าครับ


กรุณาศึกษาเมนู "วิธีซื้อคอร์สเรียน" โดยละเอียด และ

ทำตามขั้นตอนตั้งแต่ 1 ถึง 12 อย่างเคร่งครัด


ในเว็บนี้ ได้ระบุรายละเอียดไว้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติ การส่งเอกสาร

ขอความกรุณาได้โปรดอ่านข้อมูลในเว็บอย่างละเอียด จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ


ขอให้ปฏิบัติตามวิธีการสมัครคอร์สเรียนอย่างเคร่งครัด

แนะนำให้ใช้ Chrome จะมีประสิทธิภาพที่สุด โดยกรอกข้อมูล "ภาษาไทย" ให้ครบถ้วน

โอนเงินอย่างถูกต้อง โดย "ไม่" นำวิธีการสมัครคอร์สสดในเว็บ www.tutorcpa.net

มาปฏิบัติกับคอร์สออนไลน์โดยเด็ดขาดขอให้กรอกที่อยู่ที่สามารถจัดส่งเอกสารได้ หากเป็นคอนโด หรืออพาร์ทเม้นต์ จะมีปัญหามาก

เพราะนิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของอพาร์ทเม้นต์ ไม่แจ้งสมาชิกว่ามีเอกสารมาถึง

หากกรอกที่อยู่ไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจมีปัญหาในการส่งเอกสาร

ที่อยู่ที่แจ้งมาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะอยู่ในขั้นตอนการส่งเอกสาร

จึงขอความกรุณาได้โปรดตรวจสอบ ที่อยู่ ว่าพิมพ์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว


ปัญหาที่พบบ่อย ให้ที่อยู่ โดยไม่มีบ้านเลขที่ หรือไม่มีระบุเลขที่ห้อง (หากเป็นอพาร์ตเม้นท์

บางท่านไม่ระบุรหัสไปรษณีย์ ไม่ระบุแขวง ตำบล ซึ่งเป็นปัญหาในการส่งอย่างมาก

บางท่านพิมพ์ผิด แม้กระทั่งบ้านเลขที่ของตนเอง หรือแม้กระทั่งชื่อตนเอง ยังพิมพ์ผิด

และที่ผ่านมา ให้เบอร์โทรของตนเองผิด ทำให้เอกสารไม่ถึงมือผู้รับ

จึงขอความกรุณา ระบุที่อยู่ให้ละเอียดที่สุด ตรวจสอบความถูกต้องอย่างแม่นยำ

วิชาชีพบัญชี เป็นวิชาชีพที่ขึ้นชื่อว่า มีความละเอียดรอบคอบมากกว่าวิชาชีพอื่น ครับ


ผู้สมัครหลายท่านเคยชินกับการใช้มือถือ จึงสมัครและกรอกข้อมูลโดยใช้มือถือ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดจำนวนมาก

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สมัครและกรอกข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่บ้านหรือที่ทำงานเท่านั้น


การเรียนคอร์สออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่าน เรียนล่วงหน้า และเรียนจบก่อนทุกคน โดยไม่จำเป็นต้องรอเรียนคอร์สสดแต่อย่างใด

มักจะมีคำถามจำนวนมาก ว่า สมัครเรียนตอนนี้ แต่เรียนปี 64 ได้หรือไม่ (ไม่ได้ครับ เพราะสมัครแล้วต้องพร้อมเรียนเลย)

มีเอกสารเป็นไฟล์ pdf ไหม? (ไม่มีครับ จะ่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ภายใน 3 วันนับแต่อนุมัติคอร์ส)

ระยะเวลานับแต่เมื่อใด (เมื่อสถาบันอนุมัติคอร์ส ไม่ใช่วันแรกที่ท่านเริ่มดู)

เอกสารเหมือนกับเรียนคอร์สดไหม? (เหมือนกัน)

สมมติว่า การสอบบัญชี 1 ความยาววีดีโอ 15 ชั่วโมง ถ้าดูครบ 18 ชั่วโมง จะไม่สามารถดูได้อีก? (ถูกต้อง)

ระยะเวลาดู เริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดดูวีดีโอ ? (ไม่ใช่ครับ เริ่มนับตั้งแต่สถาบันอนุมัติคอร์ส)

ถ้าครบ 30 วัน แล้วดูไม่หมด ต้องทำอย่างไร ? (ไม่สามารถดูได้อีกแล้วครับ จำเป็นต้องสมัครใหม่)

ทยอยดูได้หรือเปล่า ? (ทยอยได้ แต่ต้องดูให้จบภายในจำนวนวันที่กำหนด)

ถ้าเป็นคนไม่มีวินัย จะเรียนออนไลน์ได้ไหม ? (แนะนำให้เรียนคอร์สสดดีกว่าครับ)

บางท่านสมัครโดยไม่อ่านรายละเอียดหน้าเว็บไวต์เลย ผ่านไป 1 เดือน ไ่ม่เคยเข้ามาดู เวลาหมด ทำให้ทิ้งเงินไปฟรีๆ


การเรียนลักษณะนี้ จะทำให้ท่านมีวินัยในการเรียน และจะสามารถประสบความสำเร็จก่อนใคร หากไม่มีสิ่งใดมากระตุ้น รับรองว่าท่านไม่มีทางเรียนจบครับ เมื่อท่านพร้อมที่จะเรียนล่วงหน้า และเรียนจบก่อนทุกคนแล้ว ขอให้ทราบว่า ท่านสามารถเข้าดูวีดีโอได้ทุกไฟล์ ก่อนหลังอย่างไรก็ได้ ดูย้อนหลังหรือฟังซ้ำก็ได้ ซึ่งสถาบันได้เผื่อเวลาไว้แล้ว แต่ละวิชาจะกำหนดระยะเวลาดูวีดีโอรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนชั่วโมง ภายในจำนวนวันที่กำหนด นับแต่วันแรกที่อนุมัติให้ดูวีดีโอ หากครบจำนวนวันที่กำหนด แม้ดูเวลายังไม่ครบชั่วโมงก็ตาม คอร์สของท่านจะสิ้นสุดทันที จำนวนชั่วโมงที่เหลืออยู่จะสูญเปล่า ดังนั้น ท่านจะต้องบริหารเวลาด้วยตนเอง และประเมินความเป็นไปได้ที่จะดูวีดีโอแต่ละไฟล์จนครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันไม่สามารถขยายเวลาให้ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ

คอร์สเรียนล่าสุด

คอร์สออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียนคอร์สสด หรือต้องทำงานวันเสาร์และหรือวันอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม การเรียนคอร์สออนไลน์มีอุปสรรคสำคัญ คือ ความไม่มีวินัยของผู้เรียน เนื่องจาก เรียนที่ใดก็ได้ เวลาใดก็ได้ เป็นส่วนตัว จนไม่มีแรงกระตุ้นจากบุคคลรอบข้าง และอาจทำให้การสอบ CPA ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ หากท่านมีวินัยในการเรียน ดูวีดีโอตั้งแต่เนิ่นๆ ทยอยดูตั้งแต่ก่อนสอบ จะทำให้ท่านสอบผ่านอย่างรวดเร็วภายในครั้งเดียว

ที่อยู่

Penkawin CPA ติว CPA และ TA online
99/57 หมู่ 5 ถนนทางรถไฟสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ติดต่อ

โทรศัพท์ :
081-420-4412
อีเมล :
penkawincpa@gmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติม