เราเป็นสถาบันติว CPA วิชา กฎหมาย 1 2 การสอบบัญชี 1 2 อันดับ 1 ของประเทศ

มีผู้เข้าอบรมมากที่สุด สอบผ่านมากที่สุด คุณภาพสูงสุด

ผู้เข้าอบรมทั่วไป และพนักงาน Big4 ให้การยอมรับและติวกับเรามากที่สุด

ขณะนี้เราเปิดติว TA วิชา ประมวลกฎหมาย การสอบบัญชี และในอนาคตจะเปิดติว การบัญชี

ด้วยการติวในสไตล์ของ CPA จะทำให้เราก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของการติว TA ในไม่ช้า


เฉพาะผู้สมัครติว CPA ออนไลน์ จะต้องมีเลขประจำตัวฝึกงาน 7 หลัก เพราะต้องใช้ในการสมัครติว

หากไม่มี กรุณาโทร 081-420-4412 หรือแจ้งทาง facebook ก่อนสมัครครับ


หากท่านใดที่เป็น CPA แล้ว จะติว CPA หรือเป็น TA แล้ว จะติว TA

หรือ ท่านใดต้องการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD

หรือ ท่านใดต้องการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยไม่ต้องการเป็น CPA หรือ TA

ขอให้สมัครอบรมกับสภาวิชาชีพบัญชี จะตรงกับวัตถุประสงค์ของท่านมากกว่าครับ

ท่านใดที่จะสอบ TA ไม่สามารถติวคอร์ส CPA ได้

เนื่องจาก ลักษณะข้อสอบ TA และ CPA แตกต่างกันอย่างมาก


กรุณาศึกษาเมนู "วิธีซื้อคอร์สเรียน" โดยละเอียด และ

ทำตามขั้นตอนตั้งแต่ 1 ถึง 12 อย่างเคร่งครัด (เลื่อน 1 ถึง 12)

เพราะถ้าทำข้ามขั้นตอนจะมีปัญหาการสมัครเกือบทุกคนครับ

มากกว่า 30% ไม่อ่านวิธีซื้อคอร์สเรียน แล้วปรากฏว่าไปกดปุ่ม "สีฟ้า"

ซึ่งวิธีซื้อคอร์สเรียนบอกให้กดปุ่ม "สีเขียว" และเกือบทุกคน จะทักมาใน facebook

ทำให้ admin ต้องถามกลับเสมอว่า ได้อ่าน "วิธีซื้อคอร์สเรียน" หรือยัง


ในเว็บนี้ ได้ระบุรายละเอียดไว้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติ การส่งเอกสาร (ยกเว้นคอร์สราคาถูก)

ขอความกรุณาได้โปรดอ่านข้อมูลในเว็บอย่างละเอียด จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ


ขอให้ปฏิบัติตามวิธีการสมัครคอร์สเรียนอย่างเคร่งครัด

แนะนำให้ใช้ Chrome จะมีประสิทธิภาพที่สุด โดยกรอกข้อมูล "ภาษาไทย" ให้ครบถ้วน

โอนเงินอย่างถูกต้อง โดย "ไม่" นำวิธีการสมัครคอร์สสดในเว็บ www.tutorcpa.net

มาปฏิบัติกับคอร์สออนไลน์โดยเด็ดขาดขอให้กรอกที่อยู่ที่สามารถจัดส่งเอกสารได้ (ยกเว้นคอร์สราคาถูก)

หากเป็นคอนโด หรืออพาร์ทเม้นต์ จะมีปัญหามาก

เพราะนิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของอพาร์ทเม้นต์ ไม่แจ้งสมาชิกว่ามีเอกสารมาถึง

หากกรอกที่อยู่ไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจมีปัญหาในการส่งเอกสาร

ที่อยู่ที่แจ้งมาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะอยู่ในขั้นตอนการส่งเอกสาร

จึงขอความกรุณาได้โปรดตรวจสอบ ที่อยู่ ว่าพิมพ์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว


ปัญหาที่พบบ่อย ให้ที่อยู่ โดยไม่มีบ้านเลขที่ หรือไม่มีระบุเลขที่ห้อง (หากเป็นอพาร์ตเม้นท์)

(ผู้สมัครที่อยู่อพาร์ตเม้นต์ เกือบทุกคน ไม่ใส่ เลขที่ห้อง ทำให้การส่งเอกสารต้องล่าช้าออกไป)

บางท่านไม่ระบุรหัสไปรษณีย์ ไม่ระบุแขวง ตำบล ซึ่งเป็นปัญหาในการส่งอย่างมาก

บางท่านพิมพ์ผิด แม้กระทั่งบ้านเลขที่ของตนเอง หรือแม้กระทั่งชื่อตนเอง ยังพิมพ์ผิด

และที่ผ่านมา ให้เบอร์โทรของตนเองผิด ทำให้เอกสารไม่ถึงมือผู้รับ

จึงขอความกรุณา ระบุที่อยู่ให้ละเอียดที่สุด ตรวจสอบความถูกต้องอย่างแม่นยำ

วิชาชีพบัญชี เป็นวิชาชีพที่ขึ้นชื่อว่า มีความละเอียดรอบคอบมากกว่าวิชาชีพอื่น ครับ


นอกจากนี้ ผู้เรียนที่อยู่อาศัยในคอนโด อพาร์ตเม้นต์ มักจะเจอปัญหาว่า

คอนโด อพาร์ตเม้นต์ไม่ยอมแจ้งสมาชิกว่ามีพัสดุมาส่ง เมื่อพ้น 3 วันนับแต่อนุมัติ ก็จะรีบ

ติดต่อสถาบันเพื่อขอ tracking number โดยไม่ได้สอบถามคอนโด อพาร์ตเม้นต์เลยว่า

มีเอกสารมาส่งไหม เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบกับ tracking number แล้ว พบว่า

มีผู้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สถาบันจึงขอความกรุณาผู้เรียน ให้สอบถามคอนโด

อพาร์ตเม้นต์เสียก่อน หากเป็นไปได้ แนะนำให้ถามทุกวัน หลังจากสถาบันอนุมัติคอร์สแล้ว


ผู้สมัครหลายท่านเคยชินกับการใช้มือถือ จึงสมัครและกรอกข้อมูลโดยใช้มือถือ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดจำนวนมาก

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สมัครและกรอกข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่บ้านหรือที่ทำงานเท่านั้น


การเรียนคอร์สออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่าน เรียนล่วงหน้า และเรียนจบก่อนทุกคน โดยไม่จำเป็นต้องรอเรียนคอร์สสดแต่อย่างใด การเรียนคอร์สออนไลน์ของเว็บไซต์นี้ มีข้อจำกัดในเรื่องของชั่วโมง และจำนวนวัน

สมมติ ความยาวของวีดีโอ 15 ชั่วโมง ท่านสามารถดูได้จำกัดเพียง 18 ชั่วโมง โดยจำนวน 3 ชั่วโมงที่เผื่อให้นั้น

ก็เพื่อในกรณีที่ท่านฟังไม่ทันในส่วนใด ท่านสามารถย้อนฟังได้เล็กน้อย แต่ไม่สามารถฟังซ้ำทั้งหมดได้

เพราะเวลาจะเกินกว่า 18 ชั่วโมง นั่นหมายความว่า ท่านจะไม่สามารถฟังซ้ำไปซ้ำมา

บางท่าน ดูวีดีโอไปด้วย เลี้ยงลูกไปด้วย ไม่มีสมาธิในการดูวีดีโอ เมื่อฟังซ้ำไปซ้ำมา ระยะเวลาจะหมดทันที

นอกจากนี้ ระยะเวลาดู 18 ชั่วโมงนั้น ก็มีข้อจำกัดด้วยว่า ท่านจะต้องดูให้ครบ 18 ชั่วโมง ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับอนุมัติ

หากครบ 30 วัน แต่ท่านดูได้เพียง 12 ชั่วโมง ดังนั้น อีก 6 ชั่วโมงที่เหลืออยู่ จะไม่สามารถดูได้อีกแล้ว

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในระหว่าง 30 วัน นับแต่ได้รับอนุมัติคอร์ส ท่านจะต้องบริหารเวลา 18 ชั่วโมงที่มีอยู่

ให้สามารถดูได้ครบในช่วง 30 วันดังกล่าว โดยท่านอาจจะเฉลี่ยดูวันละ 1 ชม. ถ้าทำได้ทุกวันติดต่อกัน

ท่านก็จะดูจบอย่างแน่นอน

สถาบันขอเปรียบเทียบกับการขับรถยนต์ สมมติว่า มีน้ำมันในถัง 18 ลิตร ให้ใช้รถยนต์ 30 วันนับแต่ส่งมอบกุญแจ

บางคนขับวันเดียว น้ำมันหมดถัง ก็เท่ากับว่า ไปต่อไม่ได้ แม้ยังไม่ครบ 30 วัน (ยังครอบครองรถยนต์อยู่ แต่ขับไม่ได้)

หรือบางคน ขับรถยนต์น้อยมาก ใช้น้ำมันเพียง 10 ลิตร ต่อมา ป่วยเข้าโรงพยาบาล เลยไ่ม่ได้ขับรถต่อ

พอครบ 30 วัน ออกจาก ร.พ. แม้น้ำมันเหลือในถัง ก็ไม่สามารถขับต่อได้ เพราะครบ 30 วัน ต้องส่งคืนรถยนต์แล้ว

น้ำมันเปรียบเสมือน ชั่วโมง ส่วนจำนวนวัน เปรียบเสมือนระยะเวลาที่ครอบครองรถยนต์

ที่ผ่านมา นักบัญชีหลายคนชอบทำอะไรตอน deadline ทำงบการเงินเสร็จวันสุดท้าย

ทำ report ส่งให้ partner ในวันสุดท้าย โดยเฉพาะดูวีดีโอตอน deadline ซึ่งทำให้ดูไม่ทัน เพราะเวลาหมดเสียก่อน

แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความมีวินัยเพิ่มสูงขึ้น นักบัญชีได้พยายามปรับตัว โดยดูแต่เนิ่นๆ และรีบดูให้จบก่อน deadline

บนหน้าจอของระบบออนไลน์ จะมีบอกจำนวนชั่วโมงที่เหลืออยู่ และจำนวนวันที่เหลืออยู่

หากอย่างใดอย่างหนึ่ง เหลือ "ศูนย์" แล้ว ท่านจะหมดสิทธิดูต่อทันที

เช่น จำนวนชั่วโมงเหลือ 5 ชม. แต่จำนวนวันเหลือ 0 วัน หรือ จำนวนชั่วโมงเหลือ 0 ชม. แต่จำนวนวันเหลือ 10 วัน

ดังนั้น ท่านจะต้องบริหารเวลาให้ดีที่สุด มีวินัย วางแผนการเรียนให้ได้ และ

ท่านจะประสบความสำเร็จในการเรียนมากกว่าทุกๆ คน


มักจะมีคำถามจำนวนมาก สำหรับคอร์สออนไลน์ แต่ละวัน มากกว่า 20 คำถาม ส่วนใหญ่จะเป็นคำถามซ้ำๆ กัน และ

เป็นคำถามที่มีลักษณะเป็น "รูปแบบ" สถาบันจึงได้รวบรวมคำถามดังต่อไปนี้

สมัครเรียนตอนนี้ แต่เรียนปี 65 ได้หรือไม่ (ไม่ได้ครับ เพราะสมัครแล้วต้องพร้อมเรียนเลย)

มีเอกสารเป็นไฟล์ pdf ไหม? (ไม่มีครับ จะ่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ภายใน 3 วันนับแต่อนุมัติคอร์ส)

เอกสารประกอบการติว รวมอยู่ในค่าคอร์สที่จ่ายหรือไม่ ? (รวมแล้วครับ)

ระยะเวลานับแต่เมื่อใด (เมื่อสถาบันอนุมัติคอร์ส ไม่ใช่วันแรกที่ท่านเริ่มดู)

ที่อยู่ที่ต้องกรอกคือที่อยู่ใด (ที่อยู่ในการส่งและรับเอกสาร)

เอกสารเหมือนกับเรียนคอร์สดไหม? (เหมือนกัน) (ยกเว้นคอร์สออนไลน์ราคาถูกที่จะไม่มีเอกสารติว)

สมมติว่า การสอบบัญชี 1 ความยาววีดีโอ 15 ชั่วโมง ถ้าดูครบ 18 ชั่วโมง จะไม่สามารถดูได้อีก? (ถูกต้อง)

เมื่อแจ้งชำระเงินแล้ว จะอนุมัติคอร์สภายในกี่ชั่วโมง (48 ชั่วโมง)

ระยะเวลาดู เริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดดูวีดีโอ ? (ไม่ใช่ครับ เริ่มนับตั้งแต่สถาบันอนุมัติคอร์ส)

ถ้าครบ 30 วัน แล้วดูไม่หมด ต้องทำอย่างไร ? (ไม่สามารถดูได้อีกแล้วครับ จำเป็นต้องสมัครใหม่)

ทยอยดูได้หรือเปล่า ? (ทยอยได้ เช่นดูวันละ 2 ชั่วโมง แต่ต้องดูให้จบภายในจำนวนวันที่กำหนด)

สามารถกด หยุด ในขณะไปทำธุระ ได้หรือไม่ (ได้ครับ เวลาจะหยุดเดิน)

ถ้าเป็นคนไม่มีวินัย จะเรียนออนไลน์ได้ไหม ? (แนะนำให้เรียนคอร์สสดดีกว่าครับ)

มีเอกสารประกอบการเรียนไหม และจะได้รับภายในกี่วัน (มี ยกเว้นคอร์สราคาถูก จะได้รับภายใน 3 วันนับแต่อนุมัติคอร์ส) (มีคนโทรมาถามจำนวนมากว่า มีเอกสารไหม อยากให้อ่านอย่างละเอียดครับ)

คอร์สราคาถูก คือ อะไร ? (คือคอร์สที่ระบุไว้ชัดเจนว่า ไม่มีเอกสารติว ซึ่งจะเปิดรับสมัครช่วง 2 สัปดาห์ก่อนสอบ)

ถ้าไม่ระบุว่าเป็นคอร์สราคาถูก แสดงว่าเป็นคอร์สปกติ มีเอกสารติว ใช่หรือไม่ (ใช่ครับ)

คอร์สราคาถูก เหมาะกับใคร ? (เหมาะกับผู้เรียนที่มีความรู้พอสมควรแล้ว แต่อยากจะทบทวนอย่างรวดเร็วเท่านั้น)

จะเปิดคอร์สราคาถูกไหม ? (ไม่อยากให้รอคอร์สราคาถูก เพราะบางที สถาบันอาจไม่เปิดก็ได้)

หากไม่ใช่คอร์สราคาถูก จะมีเอกสารติวส่งทางไปรษณีย์ให้หรือไม่ ? (มีครับ)

ถ้าสมัครแล้ว สถาบันอนุมัติให้ดูแล้ว แต่ปรากฏว่า ไม่ได้ลงสอบ หรือมีภารกิจอื่น แต่ยังไม่ได้เริ่มดู จะขอเลื่อน หรือขอคืนเงินได้หรือไม่

(ไ่ม่ได้ครับ เมื่อท่านสมัครแล้ว สถาบันจะอนุมัติคอร์สเรียน และส่งเอกสารไปให้ (ยกเว้นคอร์สราคาถูก) หากท่านไม่มีวินัยที่จะเปิดดู ถือว่าท่านยอมทิ้งเงินไปโดยปริยาย)

ถ้าแจ้งการโอน ชำระค่าเรียนแล้ว จะสามารถเข้าไปเรียนได้วันไหน?

(เมื่ออนุมัติครับ โดยจะอนุมัติภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่แจ้งการชำระเงิน)

เริ่มเรียนโดยไม่รอเอกสารติวได้หรือไม่?

(แล้วแต่ผู้เรียนครับ บางคนใจร้อนรีบเรียนเลย บางคนใจเย็น รอเอกสารก่อนแล้วจึงเริ่มดู)

30 วันนับแต่อนุมัติ นับอย่างไร ? (สมมติ อนุุมัติวันที่ 1 ก.ค. เวลา 11.11 น. ต้องดูตามจำนวนชั่วโมงที่ให้ ภายในวันที่ 31 ก.ค. เวลา 11.11 น.)

ขอ track number สำหรับเช็คเอกสารได้เมื่อใด ? (ผู้อบรมมักนึกว่า ชำระเงินวันนี้ ได้รับเอกสารวันพรุ่งนี้ โดยลืมนึกไปว่า ปกติ เอกสารทางไปรษณีย์ จะส่งอย่างเร็ว 2 วัน อย่างช้า 3 วัน และรีบขอ track number ทันที อย่างไรก็ตาม หากพ้น 3 วันนับแต่อนุมัติแล้ว (ไม่ใช่นับแต่ชำระเงิน) ยังไม่ได้รับเอกสาร สามารถขอ track number ได้เลย)

คอร์สออนไลน์ เปิดเมื่อใด ? (เปิดตลอด 365 วัน 24 ชั่วโมง ถ้าพร้อมสอบ ก็สมัครได้เลย)

หากดูคลิปไม่จบ เช่น ดูถึงนาทีที่ 30 แล้ววันรุ่งขึ้นมาดูต่อ ระบบได้จำเวลาดังกล่าวไว้หรือเปล่า เพื่อจะได้ไ่ม่ต้องเลื่อนเคอร์เซอร์เอง ? (หากดูไม่จบคลิป ผู้เข้าเรียนจำเป็นต้องจำให้ได้ว่า ดูถึงนาทีที่เท่าไหร่ เพื่อมาดูต่อในครั้งหน้า สถาบันอยากให้ดูจนจบคลิปมากกว่าที่จะดูครึ่งๆ กลางๆ ครับ ดังนั้น ผู้เข้าเรียนจำเป็นต้องมีสมาธิ และตั้งใจเรียนจึงจะประสบความสำเร็จ)

สามารถเปิดดูได้ตลอดเวลาใช่หรือไม่ ? (ใช่ครับ บางคนดูตั้งแต่ เที่ยงวัน ถึงเที่ยงคืน)

สถาบันกำหนดเวลาให้ดูวีดีโอหรือไม่ ? (วีดีโอ ได้อัพโหลดไว้แล้ว ดังนั้น ผู้เรียนจะเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้)

วีดีโอแต่ละเรื่อง สามารถดูได้กี่ครั้ง (ดูได้กี่ครั้งก็ได้ แต่เวลาจะหมดเสียก่อน ต้องสมัครใหม่ เพราะบางคนชอบคลิปเรื่อง "กฎหมายบริษัทอย่างมาก" ก็จะเปิดดูซ้ำไปซ้ำมา โดยดูแต่เรื่องเดียว จนกระทั่งเวลาเหลือศูนย์ชั่วโมง ทำให้ดูเรื่องอื่นไม่ได้เลย)

บางท่านสมัครโดยไม่อ่านรายละเอียดหน้าเว็บไซต์เลย ผ่านไป 1 เดือน ไ่ม่เคยเข้ามาดู เวลาหมด ทำให้ทิ้งเงินไปฟรีๆ

เป็นคนชอบฟังซ้ำ จะสามารถดูออนไลน์ได้หรือไม่ ? (การฟังซ้ำไปซ้ำมา ถอยไปถอยมา จะทำให้ระยะเวลาดูหมดลง

ดังนั้น จะต้องฟังอย่างตั้งใจ ถอยกลับได้ หากฟังไม่ทัน ขอให้เปรียบเทียบกับคอร์สเรียนสด ที่ถอยหลังกลับไม่ได้เลย)

หากดูไปแล้ว 1 รอบ อยากจะดูซ้ำอีกรอบต้องสมัครใหม่ใช่หรือไม่ (ใช่ครับ)

เนื่องจากวีดีโอ มีระยะเวลาดู ภายใน 30 วัน นับแต่อนุมัติ หากต้องการดูวีดีโอจนถึงวันสอบ ต้องสมัครก่อนสอบ 30 วัน ใช่หรือไ่ม่

(ใช่ครับ แต่ไม่แนะนำ เพราะนักบัญชีที่ประสบความสำเร็จ และสอบผ่าน จะวางแผนดูวีดีโอล่วงหน้า มากกว่า 2 เดือน)

การเปิดดูวีดีโอ สามารถดู ข้ามไปข้ามมา ไม่ดูตามลำดับคลิป ได้หรือไม่ (ได้ครับ)

เมื่อมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหา ระหว่างการเรียน สามารถสอบถามได้ทางช่องทางใด (facebook ครับ)

วีดีโอคอร์สออนไลน์ อัดจากการเรียนคอร์สสดเมื่อใด (คอร์สสดล่าสุด ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา

หากต้องการอัพเดทจริงๆ แนะนำให้เรียนคอร์สสด แต่มีปัญหาว่า พอเรียนคอร์สสด ก็จะใกล้สอบมาก

สุดท้ายอ่านหนังสือไม่ทัน ก็ต้องปล่อยตกไปโดยปริยาย

ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง เพราะคอร์สสด และคอร์สออนไลน์

มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ขอแนะนำว่า ปัจจุบันนี้ มีนักศึกษา ปี 4 มาขอติวออนไลน์ล่วงหน้าจำนวนมาก

เด็กเหล่านี้ ต้องการเรียนให้จบอย่างรวดเร็ว ก็เพราะว่า เมื่อเขาเรียนจบ เขาจะอัพเดทไม่มาก

และเขาต้องการสอบครั้งเดียวผ่าน เขารู้ว่า เมื่อเข้า Big 4 แล้ว จะต้องทำงานอย่างเดียว ไม่มีเวลาอ่านหนังสือสอบ

แต่ในขณะที่ นักบัญชีทั่วไป ชอบติวใกล้ๆ สอบ ไม่เน้นเรียนล่วงหน้า

พอใกล้ๆ สอบ มีงานเข้ามา ทำให้เตรียมตัวไม่ทัน และสอบตกในที่สุด)

หากต้องการใบเสร็จรับเงินต้องทำอย่างไร (ระบบได้ออกแบบมาให้ท่านสามารถ print ใบเสร็จรับเงินจากในระบบได้ หากท่านไม่ได้ print ภายในกำหนด 3 เดือน ระบบจะลบทิ้งโดยอัตโนมัติ และถือว่าท่านสละสิทธิในการได้รับใบเสร็จรับเงินทันที)

ผู้สมัครเรียนเป็นบริษัทได้หรือไม่ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทจึงไม่สามารถสมัครเรียนและสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้)

ทำไมคอร์สถึงมีชั่วโมงไม่เท่ากับคอร์สสด (คอร์สออนไลน์ มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตัดต่อ และมีคลิปวีดีโอเก่าที่น่าสนใจเพิ่มเติมด้วย คอร์สสดอาจมีชั่วโมงที่มากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ จึงไม่อยากให้เปรียบเทียบกัน เสมือนว่า อาหารสดมีความแตกต่างจากอาหารเวฟอยู่บ้าง แต่ได้ความอิ่มเหมือนกัน เนื้อหาเท่ากัน)

ชำระด้วยบัตรเครดิตได้ไหม (ขอให้ศึกษาวิธีการชำระเงินอย่างเคร่งครัดครับ)

(ปัจจุบันนี้ บัตรเครดิตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคน อย่างไรก็ตาม หากมีวินัยจะไม่เกิดปัญหา

แต่หากผิดนัดเมื่อใด ดอกเบี้ยมหาโหดจะตามมา ดังนั้น สถาบันจึงไม่ส่งเสริมและไม่สนับสนุนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ไม่ว่ากรณีใดๆ)

วีดีโอที่มาจากคอร์สเรียนสด ในเทอมปัจจุบัน หรือเทอมก่อน (เทอมก่อน เนื่องจาก เทอมปัจจุบัน ยังสอนไม่จบ และหากสอนจบ ก็จะอัพโหลดไม่ทัน โดยขอให้ดูว่า คอร์สสด เรียนจบเมื่อใด ในเว็บ www.tutorcpa.net ดังนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องเลือกระหว่าง ติวสดที่เรียนช่วงใกล้สอบ กับติวออนไลน์ ซึ่งเป็นวีดีโอเมื่อเทอมก่อน เสมือนต้องเลือกระหว่าง อาหารตามสั่งปรุงใหม่ กับอาหารเวฟ ที่ปรุงมาแล้วใน 7 eleven)

หากสมัครแทนเพื่อนต้องใช้ชื่อใคร (ใช้ชื่อเจ้าของตัวจริง ทั้งนี้ สถาบันจะยึดชื่อที่ลงทะเบียนเป็นฐานข้อมูล และถือว่าเป็นผู้เรียนออนไลน์ หากมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม ซึ่งไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการติว จะใช้ชื่อที่ลงทะเบียนไว้เป็นสำคัญ ในอดีต เคยมีเพื่อนสมัครแทนกัน แล้วใช้ชื่อเพื่อน ปรากฏว่า เจ้าของสิทธิตัวจริงออกมาเปิดเผยตัวในภายหลังว่า เขาเป็นผู้สมัครตัวจริง แบบนี้ จะเสียสิทธิทันที เพราะสถาบันไม่มีชื่อบุคคลดังกล่าว)

ใช้อุปกรณ์อะไรเรียน ? (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / โน้ตบุ๊ค / มือถือ (ปวดตา) / แท็บเล็ต (ไม่ปวดตา) ยกเว้น ipad

ต้องเปิดกล้องเพื่อเห็นหน้าผู้เรียนไหม ? (99% ของสถาบันติวในไทย "ไม่" มีการเปิดกล้องเพื่อเรียนออนไลน์)

ยังมีคำถามอีกมากมาย เนื่องจากคอร์สออนไลน์ เป็น "ของใหม่" สำหรับนักบัญชี

หากมีคำถามเพิ่มเติม นอกเหนือจากคำถามข้างต้น ขอความกรุณาโทรคุยครับ

เพราะคำถามของท่าน จะนำมาบรรจุในเว็บไซต์นี้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โทร 081 - 420 -4412

ผมเชื่อว่า ในอนาคต คำถามจะน้อยมาก เพราะคำถามคำตอบครอบคลุมทั้งหมดแล้ว

หากสอบถามผ่านทาง facebook มักจะขอให้โทรมาคุยเสมอครับ


การเรียนลักษณะนี้ จะทำให้ท่านมีวินัยในการเรียน มีสมาธิ และจะสามารถประสบความสำเร็จก่อนใคร หากไม่มีสิ่งใดมากระตุ้น รับรองว่าท่านไม่มีทางเรียนจบครับ เมื่อท่านพร้อมที่จะเรียนล่วงหน้า และเรียนจบก่อนทุกคนแล้ว ขอให้ทราบว่า ท่านสามารถเข้าดูวีดีโอได้ทุกไฟล์ ก่อนหลังอย่างไรก็ได้ ย้อนหลังได้เล็กน้อย แต่ไม่สามารถฟังซ้ำได้ทั้งหมด ซึ่งสถาบันได้เผื่อเวลาไว้แล้ว แต่ละวิชาจะกำหนดระยะเวลาดูวีดีโอรวมทั้งสิ้น "จำกัด" เป็นจำนวนชั่วโมง ภายในจำนวนวันที่กำหนด นับแต่วันแรกที่อนุมัติให้ดูวีดีโอ หากครบจำนวนวันที่กำหนด แม้ดูเวลายังไม่ครบชั่วโมงก็ตาม คอร์สของท่านจะสิ้นสุดทันที จำนวนชั่วโมงที่เหลืออยู่จะสูญเปล่า ดังนั้น ท่านจะต้องบริหารเวลาด้วยตนเอง และประเมินความเป็นไปได้ที่จะดูวีดีโอแต่ละไฟล์จนครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันไม่สามารถขยายเวลาให้ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ

คอร์สเรียนล่าสุด

ที่อยู่

Penkawin CPA ติว CPA และ TA online
99/57 หมู่ 5 ถนนทางรถไฟสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ข้อมูลเพิ่มเติม