1. เข้า menu "บัญชีของฉัน"

เคยสมัครแล้ว login password ได้เลย

ยังไม่เคยสมัคร ให้ register กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้ว login password

2. เข้า menu "คอร์ส/ตำราเรียนออนไลน์"

3. กดปุ่มสีเขียว "สมัครเรียนคอร์สนี้"

4. กดตะกร้ามุมขวา

5. กด QR Code

6. ทำตามข้อความ "สีแดง" ตัวใหญ่ๆ เหนือ QR เพื่อสื่อสารให้ admin รู้

"ขั้นตอนนี้มีคนไม่ทำตามเยอะมาก

โดยทำแต่เพียง cap หน้าจอมาให้ admin ดู

ส่งมาให้ admin อ่านข้อความสีแดง

เหมือนกับว่า ให้ admin ต้องทำตามข้อความดังกล่าว

ทั้งๆ ที่ ตัวอักษรเหนือ QR ได้แจ้งไว้ชัดเจนแล้ว

ทำให้ admin ต้องถามกลับเสมอว่า

"ทำไมผู้สมัครไม่ทำตามข้อความที่ cap มานั้น"

ดังนั้น ขอได้โปรด ทำตามข้อความ "สีแดง" ด้วย จะขอบคุณอย่างมาก

นอกจากนี้ หลายคนหยุดทำเพียงขั้นตอนที่ 6

ไม่ทำให้เสร็จ 7 8 9... ข้างล่างนี้ ทำให้การสมัครเกิดความล่าช้า

7. กดแจ้งชำระเงิน ใส่ข้อมูลและแนบสลิปโอนเงินให้ครบถ้วน

8. เห็นข้อความสีฟ้า "รอการอนุมัติคำสั่งซื้อ" ถือว่า เสร็จสิ้นแล้ว

โดยไม่ต้องกดปุ่มแจ้งชำระเงินซ้ำ

9. รออนุมัติภายใน 48 ชม. นับแต่โอนเงิน

10. ได้รับเอกสารภายใน 3 วันนับแต่อนุมัติ

11. เมื่อพ้น 3 วันยังไม่ได้รับเอกสาร ให้ติดต่อทาง facebook อีเมล หรือ โทรศัพท์ เท่านั้น แจ้งชื่อนามสกุล วิชาให้ครบถ้วน