การใช้ QR Code ทำให้ลดความผิดพลาดในการใช้เลขที่บัญชี

เกิดความสะดวกในการชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว

ระบบการสมัครคอร์สออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติ

ลดการถามตอบด้วย Call Center

ทำให้เกิดความสะดวกยิ่งกว่าการสมัครคอร์สสด


พนักงาน EY ที่สมัคร Law 1 และ 2 ห้ามใช้ QR นี้ โดยเด็ดขาด