QR Code นี้ ใช้สำหรับการโอนจำนวนเงินตามที่ระบุในเว็บไซต์นี้เท่านั้น

โปรดโอนตามจำนวนเงินที่ระบุในเว็บไซต์ให้ถูกต้อง