รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
33 ชั่วโมง
อายุคอร์สเรียน
30 วัน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

CPA กฎหมาย 1

ออนไลน์

กฎหมายการบัญชี (เหลือง)

กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ชมพู)

กฎหมายบริษัท (เขียว)

กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฟ้า)

กฎหมายห้างหุ้นส่วน (ม่วง)

ข้อสอบอัตนัย (แต่ละเล่ม)

เฉลยข้อสอบปรนัย (อยู่ในวีดีโอ)

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง