รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
21 ชั่วโมง
อายุคอร์สเรียน
20 วัน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เร่งรัด CPA กฎหมาย 2

ออนไลน์

คอร์สนี้ ไม่เหมาะกับผู้ที่เพิ่งจบปริญญาตรี หรือผู้ที่ไม่เคยศึกษาวิชากฎหมาย 2 มาก่อน นอกจากนี้ คอร์สนี้ จะไม่มีเอกสารแจก เนื่องจากเป็นคอร์สราคาถูก หากท่านต้องการเอกสารติว ครบถ้วน สมบูรณ์แบบ ท่านจำเป็นต้องสมัครคอร์ส CPA กฎหมาย 2 จำนวน 29 ชั่วโมง


ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประมาณ 5 ชั่วโมง

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประมาณ ุ2 ชั่วโมง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประมาณ 4 ชั่วโมง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณ 1 ชั่วโมง

กฎหมายวิชาชีพบัญชี ประมาณ 4 ชั่วโมง

ข้อสอบอัตนัย และปรนัย ประมาณ 2 ชั่วโมง

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

1,600 บาท21 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง