รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
2 ชั่วโมง
อายุคอร์สเรียน
5 วัน
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มาตรฐานการสอบบัญชี 540

ออนไลน์

วีดีโอ มีความยาว 1 ชั่วโมง 18 นาที

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

  1. สไลด์บรรยาย จำนวน 16 หน้า
  2. ตัวบทมาตรฐาน จำนวน 24 หน้า (เรียบเรียงใหม่)
  3. ตารางถามตอบ 15 หน้า

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

390 บาท2 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง