รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
12 ชั่วโมง
อายุคอร์สเรียน
20 วัน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สรุป CPA การสอบบัญชี 1

ออนไลน์

นำมาตรฐานมาสรุปให้เข้าใจง่าย ตั้งแต่รหัส 200 230 และ 500 จนถึง 580

สรุปคอมพิวเตอร์ บทที่ 3 4 และ 8 สั้นๆ เพื่อทวนความจำ

นำข้อสอบเก่า ครั้งที่ 50 ถึง 56 มาวิเคราะห์

และฝึกทำข้อสอบปรนัย เพื่อเพิ่มความมั่นใจ

เอกสารจัดทำขึ้นใหม่ กระชับ

เหมาะกับผู้เคยติวคอร์สปกติมาแล้ว

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง