รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
20 ชั่วโมง
อายุคอร์สเรียน
30 วัน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

TA การสอบบัญชี

ออนไลน์

จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ประมาณ 1 ชั่วโมง

มาตรฐานการสอบบัญชี ประมาณ 6 ชั่วโมง

แนวการสอบบัญชี ประมาณ 1 ชั่วโมง

กระดาษทำการ ประมาณ 5 ชั่วโมง

รายงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

เฉลยข้อสอบ ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง