รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดีโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
28 ชั่วโมง
อายุคอร์สเรียน
30 วัน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

TA การสอบบัญชี

เรียนออนไลน์

จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

มาตรฐานการสอบบัญชี ประมาณ 9 ชั่วโมงครึ่ง

แนวการสอบบัญชี ประมาณ 1 ชั่วโมง

กระดาษทำการ ประมาณ 5 ชั่วโมง

รายงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

เฉลยข้อสอบ ประมาณ 1 ชั่วโมง

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

2,400 บาท28 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง