รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
12 ชั่วโมง
อายุคอร์สเรียน
20 วัน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สรุป CPA กฎหมาย 1

ออนไลน์

กฎหมายการบัญชี

กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

กฎหมายบริษัท

กฎหมายหลักทรัพย์

ข้อสอบอัตนัย ครั้งที่ 47 ถึง 53

ข้อสอบปรนัย ครั้งที่ 51 ถึง 53

เอกสารจัดทำขึ้นใหม่ สั้น กระชับ เหมาะกับผู้ที่ต้องการเน้นสรุปอย่างแท้จริง

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง